Onderas

Omdat de onderas een ronde as is, draai ik hem op een houtdraaibank. Het model van de onderas wordt in twee delen gemaakt. Een boven- en een onderhelft. Om een as in twee delen te kunnen draaien, lijm ik twee delen kunststof tegen elkaar met een vel papier ertussen. Het kunststof wat ik hiervoor gebruik is Cibatool. Het verwerkt zich als hout, maar het voordeel hiervan is dat het geen vezels bevat, zoals hout. Na het draaien kan ik de delen van elkaar splijten. Zo krijg ik dus een boven en een onder deel. Voordat ik de staaf doormidden splijt, doorboor ik hem op drie plaatsen. Deze gaten gebruik ik om later de delen weer passend op elkaar te centreren. Dit gebeurd met centreerpennen en -bussen. Voor het vastzetten van het scheprad en het tandwiel lijm ik twee vierkanten blokken op de as. Hierbij moet ik rekening houden dat deze lossend zijn in de delingsrichting. Daarna nog ruggen tussen de blokken en de ringen lijmen. En verder afwerken door hollen te trekken m.b.v. polyesterplamuur. Twee lagen grondverf en hij is klaar om te vormen.

Het vormen van het model gebeurd in furaanzand door Frans Geerlings. Een helft van het model wordt op een plaat gelegd, waar een kast omheen komt. Omdat de vierkanten blokken zo groot zijn en kunnen inslinken worden er koelblokken op gelegd. Dit geheel wordt gevuld met furaanzand. Nadat de furaanzand is uitgehard wordt de kast omgedraaid. Nu wordt de andere helft van het model op de gevormde kast gelegd bovenop de eerste helft. Hieraan wordt een gietsysteem gemaakt. Bestaande uit een gietloop en twee opkomers voor op de vierkanten blokken. Zo krijgen de blokken extra voeding van aluminium tijdens stolling. Ook deze helft wordt weer gevuld met furaanzand. Na uitharding kunnen de kasten van elkaar en het model eruit gehaald worden. Alles controleren en schoonblazen. De kasten kunnen nu weer op elkaar en er kan aluminium in gegoten worden. We laten de kast een weekend afkoelen, daarna kan het gietwerk uit de kast. Na het afzagen van de opkomers en de gietloop heeft Frans de as laten stralen.

Om de as te laten bewerken heb ik Loek van Geenen gevraagd voor het draaiwerk. Om de as uit te lijnen heeft Loek de as aan een zijde in een drieklauw geklemd. Door hem langzaam rond te draaien en een beitel tegen het andere eind te houden kan d.m.v. kloppen de as uitgelijnd worden. Zo kan er een centerpunt op het eind  van de as geboord worden. Nu de as aan een kant in de klauw zit en aan de andere kant gesteund word door een meedraaiend centerpunt kan de as tot op 2mm afgedraaid worden. De as word omgedraaid en weer in de klauw geplaatst, maar nu word de ander kant ondersteund door een bril. Ook nu kan er weer een centerpunt worden geboord. Door het inspannen op de twee centerpunten kan de as in z´n geheel afgewerkt worden. Met behulp van de drieklauw en de bril moet de as nog op lengte afgedraaid worden. Dit moet weer in twee op spanningen. 

Nu het frezen van de blokken nog. Hiervoor moet ik bij de CNC specialist zijn. Hij spant de as op tussen twee klemmen, die van te voren uitgericht zijn. Door de blokken haaks op de bank uit te richten, kunnen deze gecentreerd op de as af gefreesd worden.

Video afspelen